نمایش یک نتیجه

نمایش نوار ابزار
نمایش 12 24 36

کابل KNX سیمیا

کابل KNX سیمیا (کی ان ایکس سیمیا) 2x2x0.8 متشکل از 4 رشته سیم مفتول کلاس 1 با سطح مقطع 0/8mm است که به صورت زوج های به هم تابیده با روکش PVC سبز رنگ به تولید می رسد. شرکت سیم و کابل سیمیا از مس خالص به عنوان هادی در این محصول استفاده کرده است. کابل KNX سیمیا با قرقره های 300، 500 و 1000 متری قابل ارائه می باشد.