کابل برق سه رشته زمینی

کابل سه رشته زمینی

کابل سه رشته زمینی به کابل برق هایی گفته می شود که در آن از سه رشته سیم برق با هادی زمینی استفاده شده است. از مقاطع کوچک این گروه از کابل ها می توان در سیستم های تک فاز و از مقاطع بزرگ نیز می توان در سیستم ها و تجهیزات سه فاز استفاده نمود. کابل سه رشته زمینی موجود در این صفحه از گروه کابل برق های nyy هستند که بر اساس این استاندارد کلیه کابل ها از هادی مسی مفتولی (کلاس 1 یا 2) به همراه یک عایق و روکش PVC تشکیل شده است. این کابل ها فاقد کلاف های صد متری می باشند و امکان فروش آن با متراژ دلخواه برای خریداران وجود دارد.

انواع کابل برق سه رشته زمینی عبارتند از:

  • کابل 3*1.5 زمینی (کابل سه در یک و نیم زمینی)
  • کابل 3*2.5 زمینی (کابل سه در دو و نیم زمینی)
  • کابل 3*4 زمینی ( کابل سه در چهار زمینی)
  • کابل 3*6 زمینی (کابل سه در شش زمینی)
  • کابل 3*10 زمینی (کابل سه در ده زمینی)
  • کابل 3*16 زمینی (کابل سه در شانزده زمینی)
  • کابل 3*25 زمینی (کابل سه در بیست و پنج زمینی)
  • کابل 3*35 زمینی (کابل سه در سی و پنج زمینی)

در حال نمایش 8 نتیجه