کابل 4 رشته افشان

کابل چهار رشته افشان

کابل افشان 4 رشته به کابل برقی اطلاق می گردد که در زیر روکش نهایی آن 4 رشته سیم برق وجود دارد. از این دسته از کابل ها زمانی استفاده می شود که نیاز به اتصال دو خط فاز و نول به مسیری باشد. در واقع با استفاده از کابل های 4 رشته می توان دو سیم فاز و دو سیم نول را استفاده نمود. به عنوان مثال در مواقعی در ساختمان های دو واحدی با استفاده از یک کابل دو در چهار از دو کنتور مختلف جریان برق را به هر دو واحد متصل می کنند. استفاده از کابل های افشان برای نصاب کابل از سهولت بالاتری نسبت به مدل های مفتولی برخوردار است.

کابل برق چهار رشته افشان در مقاطع بالا به جهت استفاده برای سیستم های سه فاز استفاده می شوند. این کابل ها به صورت 3 فاز + ارت با سطح مقاطع یکسان به کار گرفته می شوند.

در حال نمایش 9 نتیجه