کابل پنج رشته افشان

کابل برق 5 رشته افشان گروهی از کابل های برق با هادی مسی کلاس 5 هستند که از 5 سیم در آن ها استفاده شده است. کابل برق 5 رشته افشان کاربردهای بسیار زیادی دارد که می توان به استفاده آن ها در ساختمان و تجهیزات برق سه فاز اشاره نمود. کابل 5 رشته سه فاز افشان که در مقاطع بالا تولید می شوند از سه رشته سیم آن به عنوان حامل جریان فاز، یک رشته نول و یک رشته سیم ارت استفاده می گردد. کابل برق پنج رشته با مقاطع کوچک نیز به عنوان کابل کنترل در موارد زیادی استفاده می شود.

در حال نمایش 8 نتیجه