کابل برق شیلددار

کابل شیلد دار افشان

کابل افشان شیلددار کابل برق هایی هستند که در ساختار داخلی آن ها از شیلد و فویل آلومینیومی استفاده شده است. کابل برق شیلددار عموماً در مکان هایی استفاده می شوند که تجهیزات حساس به میدان های مغناطیسی استفاده گردیده است. در واقع با توجه به تشکیل میدان مغناطیسی در اطراف کابل برق، این میدان ها با تاثیر بر روی تجهیزاتی نظیر کابل شبکه سبب بروز اختلال در سیگنال های عبوری و مشکلاتی می شوند که با توجه به این امر استفاده از کابل های شیلد در این مواقع لزوم پیدا می کند. کابل برق های شیلددار شرکت صنعتی الکتریک خراسان افشارنژاد (کابل شیلددار افشارنژاد) به طور کلی با مقاطع 2*1، 2*1/5، 2*2/5، 3*1، 3*1/5، 3*2/5، 4*1، 4*1/5، 4*2/5، 5*1، 5*1/5 تولید می شوند.

در قسمت هادی کابل برق شیلددار خراسان افشارنژاد از مس خالص آنیل شده از نوع کلاس 5 افشان مطابق با استاندارد ایزیری ISIRI 3084 استفاده گردیده است و که عایقی از جنس PVC سطح هادی ها را احاطه کرده است. شیلد استفاده شده در کابل برق شیلد خراسان از نوع مس قلع اندود بافته شده است که در مقابل ورود یا خروج جریان های پارازیتی به صورت کامل از خود مقاومت نشان می دهد.

در حال نمایش 11 نتیجه