جدول محاسبه آمپر کابل

جدول محاسبه جریان سیم و کابل

جدول محاسبه جریان مجاز کابل به جدولی گفته می شود که در آن مقدار جریان مجازی که هر کابل یا سیم قادر به تحمل آن در مسافت های گوناگون است مورد محاسبه قرار گرفته...

Continue reading

استاندارد vde چیست

استاندارد VDE چیست

استاندارد VDE چیست؟ شرکت های تولید کننده سیم و کابل برق بر روی محصولات خود حروفی را به زبان انگلیسی درج می کنند. این حروف بر اساس استاندارد VDE آلمان (Verband der Elektrotechnik) به...

Continue reading

سیم و کابل شرکت افشار نژاد خراسان

درباره تاریخچه سیم و کابل افشارنژاد خراسان

پس از ورود برق به ایران در سال 1283 و با تاسیس کارخانه ی برق در ابتدا مردم ایران از برق استقبال چندانی نمیکردند. شهرداری که وظیفه ی برق رسانی را بر عهده داشت...

Continue reading