در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 12 24
کابل دو رشته افشان

کابل دو رشته افشان

کابل دو رشته به گروهی از کابل های برق گفته می شود که در ساختار تشکیل دهنده آن از دو رشته سیم استفاده شده باشد. این کابل ها معمولاً به عنوان یک رسانای فاز و نول استفاده می شوند. در مواقعی که محل مورد نظر مصرف کننده فاقد سیم ارت باشد به جهت صرفه اقتصادی بهتر و عدم استفاده از سیم ارت می توان از کابل های دو رشته استفاده نمود.  کابل برق های دو رشته افشان با سطح مقطع های گوناگونی تولید می شوند که پرمصرف ترین این کابل ها عبارتند از، کابل افشان 2*2/5 و کابل افشان 2*1/5 که در کابل کشی های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. کابل افشان 2 در 4 نیز بیشتر در اتصال برق به کولرگازی ها استفاده می شود که سیستم ارتینگ در آن ها متصل نیست.